Αισθητική Ιατρική

Πρακτική και Ακαδημαϊκή εξειδίκευση στην βελτιστοποίηση της ψυχοσωματικής ευεξίας του ανθρώπου!

Filters

Category

Tα Εγχειρίδια Αισθητικής Ιατρικής & Αναίμακτης Χειρουργικής της Aesthetic Medicine Training αποτελούν το πλούσιο γνωστικά γέννημα & δημιούρ...
Beginner
1 Lectures
Στο συγκεκριμένο course παρακολουθούμε τη λεπτομέρη περιγραφή της διαδικασίας έγχυσης της βοτουλινικής τοξίνης (Botox | Dysport). Παράλληλα με την ...
Intermediate
6 Lectures
€900 €650
Special
Αισθητική Ιατρική
€4.611 €1.490
Ο ευρύτατος και ευεργετικός χώρος της αισθητικής ιατρικής, ο οποίος καλύπτει ένα τεράστιο πλαίσιο θεραπειών. Τόσο στο κομμάτι της αισθητικής βελτίω...
Advanced
22 Lectures
€4.611 €1.490
Αισθητική Ιατρική
€2.377 €1.190
“Χαρτογράφηση” του προσώπου, προκειμένου να εντοπιστούν ατέλειες, δυσμορφίες και προβλήματα, τα οποία χρήζουν θεραπειών. Ταυτόχρονα διε...
Intermediate
7 Lectures
€2.377 €1.190
Hot
Αισθητική Ιατρική
€1.150 €750
Νήματα COG στο πρόσωπο, για την ανύψωση του ζυγωματικού, με τη χρήση βελόνας, χωρίς αναισθησία. Τοποθέσηση νημάτων PDO για το λαιμό, αριστερά και δ...
Intermediate
6 Lectures
€1.150 €750
Hot
Η θεματική ενότητά μας που σχετίζεται με τα χείλη, περιλαμβάνει τα ακόλουθα βιντεομαθήματα: Ανατομία χειλέων Διόγκωση περιγράμματος Χειλέων –...
Intermediate
5 Lectures
Layer 1