Αισθητική Ιατρική

Filters

Category

Ένας μεγάλος αριθμός βίντεο, με διαφορετικές θεματικές ενότητες, που αφορούν σε πολλές και ποικίλες θεραπείες της αισθητικής ιατρικής. Προετοιμασία...
1 Lectures
Αισθητική Ιατρική
€90
Αναλυτική παρουσίαση της λήψης φωτογραφιών του εκάστοτε ασθενή, στο πρόσωπο. Οι μοίρες λήψης, ο σωστός φωτισμός, τι πρέπει να προσέξουμε στο χώρο. ...
Beginner
2 Lectures
Τα προϊόντα που θα χρειαστείτε στις θεραπείες της αισθητικής ιατρικής. Τι ακριβώς θα χρειαστείτε σε διάφορα στάδια των τεχνικών. Πως, που και πότε ...
1 Lectures
Αισθητική Ιατρική
€90
Αναλυτική παρουσίαση της ανατομίας των χειλέων, καθώς και των αρτηριών που συνδέονται με αυτά, για την προσεκτική χρήση των fillers στη συγκεκριμέν...
3 Lectures
Αισθητική Ιατρική
€90
Παρουσίαση των αρτηριών στο κρανίο για τη σωστή χρήση των αναίμακτων θεραπειών της μη επεμβατικής ιατρικής και την αποφυγή των “κόκκινων ζωνώ...
Beginner
2 Lectures
Αισθητική Ιατρική
€90
Βασική ανατομία φλεβών στο ανθρώπινο κρανίο, προκειμένου η έγχυση των θεραπευτικών ουσιών να γίνεται στα σωστά σημεία. Περιγραφική επισήμανση των φ...
Beginner
2 Lectures
Περιγραφή-χαρτογράφηση ατελειών και προβλημάτων στην περιοχές του προσώπου και του λαιμού, καθώς κι επισήμανση των αρμόζουσων θεραπειών. Λεπτομερής...
Beginner
2 Lectures
Hot
Η όλη διαδικασία έγχυσης υαλουρονικού οξέος στο πρόσωπο. Αρχικά, ο ιατρός κάνει μια γενική εισαγωγή, δείχνει πως φωτογραφίζουμε την ασθενή και στη ...
22 Lectures
€700 €290
Αισθητική Ιατρική
€190
Oλόκληρη η διαδικασία white peel, μαζί με το pre peel, καθώς και η διευκρίνιση των πλεονηκτημάτων της συγκεκριμένης μορφής απολέπισης, συγκριτικά μ...
Beginner
5 Lectures
Hot
Αισθητική Ιατρική
€700 €290
Αρχικά παρακολουθούμε έναν πρόλογο για την αυτόλογη μεσοθεραπεία και στη συνέχεια φωτογραφίζεται ο ασθενής. Σε αυτή την ενότητα βλέπουμε τη διαδικα...
Intermediate
16 Lectures
€700 €290
Αισθητική Ιατρική
€150 €90
Χαιρετισμός του ιατρού κι επίδειξη του ορθού τρόπου φωτογράφησης της ασθενούς. Παρουσίαση κι εκμάθηση της μεθόδου έγχυσης βοτουλινικής τοξίνης στο ...
4 Lectures
€150 €90
Αισθητική Ιατρική
€90
Η απαραίτητη και πάντα διαφωττιστική εισαγωγή του ιατρού για τι τι θα παρακολουθήσουμε. “Χαρτογράφηση” του προσώπου και ουσιαστικά εντοπισμός ατελε...
Beginner
2 Lectures
Layer 1