Τα προϊόντα της αισθητικής ιατρικής (Τι θα χρειαστείτε)

Τα προϊόντα που θα χρειαστείτε στις θεραπείες της αισθητικής ιατρικής. Τι ακριβώς θα χρειαστείτε σε διάφορα στάδια των τεχνικών. Πως, που και πότε θα χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Που οφείλετε να δώσετε έμφαση, τι πρέπει να γνωρίζετε και να προσέξετε, καθώς και άλλες συμβουλές-οδηγίες

Πατήστε το Curriculum, προκειμένου να δείτε όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Τι θα χρειαστείτε

-Τα προϊόντα της αισθητικής ιατρικής

Τι θα χρειαστείτε

1
Τα προϊόντα της αισθητικής ιατρικής
28:05

Τα πολλά και ποικίλα προϊόντα της αισθητικής ιατρικής, παράλληλα με την επεξήγηση χρήσης-εφαρμογής τους, κατά τη διάρκεια της εκάστοτε αρμόζουσας θεραπείας.

Layer 1