Σημειολογία Προσώπου

Η απαραίτητη και πάντα διαφωττιστική εισαγωγή του ιατρού για τι τι θα παρακολουθήσουμε. “Χαρτογράφηση” του προσώπου και ουσιαστικά εντοπισμός ατελειών και προβλημάτων, ταυτόχρονα με αναφορά της πρέπουσας θεραπείας ανά περιοχή και περίπτωση. Επιπλέον, ο ιατρός κάνει λόγο για τα βιβλία του, Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής.

Πατήστε το Curriculum, προκειμένου να δείτε όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας με τις περιγραφές τους.

Σημειολογία προσώπου

Εγχειρίδια για την Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

-Βιβλία Αισθητικής Ιατρικής

Layer 1