Σημειολογία προσώπου για νήματα

Περιγραφή-χαρτογράφηση ατελειών και προβλημάτων στην περιοχές του προσώπου και του λαιμού, καθώς κι επισήμανση των αρμόζουσων θεραπειών. Λεπτομερής αναφορά, περιγραφή και σχετική επεξήγηση από τον ιατρό όλων των σημείων, όπου θα εφαρμοστούν οι πρέπουσες τεχνικές, για την κατάλληλη ανά περίπτωση θεραπεία

Σημειολογία προσώπου για νήματα

Εγχειρίδια για την Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

-Βιβλία Αισθητικής Ιατρικής

Σημειολογία προσώπου για νήματα

1
Σημειολογία προσώπου για νήματα
05:06

Περιγραφή-χαρτογράφηση ατελειών και προβλημάτων στην περιοχές του προσώπου και του λαιμού, καθώς κι επισήμανση των αρμόζουσων θεραπειών.

Εγχειρίδια για την Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

1
Βιβλία Αισθητικής Ιατρικής
01:06

Tα Εγχειρίδια Αισθητικής Ιατρικής & Αναίμακτης Χειρουργικής της Aesthetic Medicine Training αποτελούν το πλούσιο γνωστικά γέννημα & δημιούργημα της πολυετούς εμπειρίας και μοναδικής εξειδίκευσης του Dr. Σωτήριου Τσιούμα. Ιδιαιτέρως καλογραμμένα, λεπτομερέστατα, εμπλουτισμένα με ουσιαστικότατες, ωστόσο δυσεύρετες, πληροφορίες, για τον εν λόγω τομέα της ιατρικής.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://books.tsioumasclinic.gr/ για να παραγγείλετε τα βιβλία

Τα βιβλία Αισθητικής Ιατρικής απευθύνονται μόνο σε Ιατρούς & Οδοντιάτρους | The Books of Aesthetic Medicine are intended exclusively for medical Doctors & Dentists

Layer 1