Σημειολογία προσώπου για νήματα

Περιγραφή-χαρτογράφηση ατελειών και προβλημάτων στην περιοχές του προσώπου και του λαιμού, καθώς κι επισήμανση των αρμόζουσων θεραπειών. Λεπτομερής αναφορά, περιγραφή και σχετική επεξήγηση από τον ιατρό όλων των σημείων, όπου θα εφαρμοστούν οι πρέπουσες τεχνικές, για την κατάλληλη ανά περίπτωση θεραπεία

Σημειολογία προσώπου για νήματα

Εγχειρίδια για την Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

-Βιβλία Αισθητικής Ιατρικής

Layer 1