Πως φωτογραφίζουμε τον ασθενή

Αναλυτική παρουσίαση της λήψης φωτογραφιών του εκάστοτε ασθενή, στο πρόσωπο. Οι μοίρες λήψης, ο σωστός φωτισμός, τι πρέπει να προσέξουμε στο χώρο. Επίσης, οι εκφράσεις που επιθυμούμε να πάρει ο ασθενής, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Πατήστε το Curriculum, προκειμένου να δείτε όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Εισαγωγή

-Χαιρετισμός του Prof. Dr Σωτήρη Τσιούμα

Πως φωτογραφίζουμε τον ασθενή

-Πως φωτογραφίζουμε τον ασθενή (Πρόσωπο)

Layer 1