Θεραπείες με ετερόλογα νήματα PDO & COG

Νήματα COG στο πρόσωπο, για την ανύψωση του ζυγωματικού, με τη χρήση βελόνας, χωρίς αναισθησία. Τοποθέσηση νημάτων PDO για το λαιμό, αριστερά και δεξιά των κάθετων γραμμών της περιοχής, με αποτέλεσμα την άμεση κολαγονογένεση. Επιπλέον, τεχνικές τοποθέτησης των σωστών νημάτων, ανά περίπτωση, σε διαφορετικές περιοχές του προσώπου και ταυτόχρονη επεξήγηση της λειτουργίας τους. Ειδικότερα, χαιρετισμός του ιατρού και πρέπουσα φωτογράφηση της ασθενούς. Ακολούθως, παρακολουθούμε μαθήματα περί αντισηψίας, ετερόλογων νημάτων, καθώς και παρουσίαση των βιβλίων Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής του ιατρού.

Πατήστε το Curriculum, προκειμένου να δείτε όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Εισαγωγή

-Χαιρετισμός του Prof. Dr Σωτήρη Τσιούμα

-Πως φωτογραφίζουμε τον ασθενή (Πρόσωπο)

Θεραπεία με νήματα PDO

-Ετερόλογα Νήματα PDO – Σημειολογία (00112)

-Αντισηψία για νήματα (00113)

-Ετερόλογα νήματα PDO για το πρόσωπο

-Ετερόλογα νήματα PDO για το λαιμό

-Αποτέλεσμα νημάτων PDO (00120)

Θεραπεία με νήματα COG

-Ετερόλογα νήματα COG για το πρόσωπο

-Ετερόλογα νήματα COG για το λαιμό

Εγχειρίδια για την Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

-Βιβλία Αισθητικής Ιατρικής

Layer 1