Θεραπείες με ετερόλογα νήματα PDO & COG

Νήματα COG στο πρόσωπο, για την ανύψωση του ζυγωματικού, με τη χρήση βελόνας, χωρίς αναισθησία. Τοποθέσηση νημάτων PDO για το λαιμό, αριστερά και δεξιά των κάθετων γραμμών της περιοχής, με αποτέλεσμα την άμεση κολαγονογένεση. Επιπλέον, τεχνικές τοποθέτησης των σωστών νημάτων, ανά περίπτωση, σε διαφορετικές περιοχές του προσώπου και ταυτόχρονη επεξήγηση της λειτουργίας τους. Ειδικότερα, χαιρετισμός του ιατρού και πρέπουσα φωτογράφηση της ασθενούς. Ακολούθως, παρακολουθούμε μαθήματα περί αντισηψίας, ετερόλογων νημάτων, καθώς και παρουσίαση των βιβλίων Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής του ιατρού.

Πατήστε το Curriculum, προκειμένου να δείτε όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Εισαγωγή

-Χαιρετισμός του Prof. Dr Σωτήρη Τσιούμα

-Πως φωτογραφίζουμε τον ασθενή (Πρόσωπο)

Θεραπεία με νήματα PDO

-Ετερόλογα Νήματα PDO – Σημειολογία (00112)

-Αντισηψία για νήματα (00113)

-Ετερόλογα νήματα PDO για το πρόσωπο

-Ετερόλογα νήματα PDO για το λαιμό

-Αποτέλεσμα νημάτων PDO (00120)

Θεραπεία με νήματα COG

-Ετερόλογα νήματα COG για το πρόσωπο

-Ετερόλογα νήματα COG για το λαιμό

Εγχειρίδια για την Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

-Βιβλία Αισθητικής Ιατρικής

Εισαγωγή

1
Χαιρετισμός του Prof. Dr Σωτήρη Τσιούμα
00:45

Χαιρετισμός και καλωσόρισμα στα video lessons της Aesthetic Medicine Training από τον Prof. Dr Σωτήρη Τσιούμα. Επίσης, ανακοίνωση του τρόπου εκμάθησης φωτογράφησης του ασθενή αισθητικής ιατρικής.

2
Πως φωτογραφίζουμε τον ασθενή (Πρόσωπο)
04:48

Λεπτομερείς συμβουλές για τα μέσα, τον τρόπο λήψης, τις γωνίες του προσώπου και γενικά ό,τι απαραίτητο για τη σωστή φωτογράφηση του ασθενή.

Θεραπεία με νήματα PDO

1
Ετερόλογα Νήματα PDO – Σημειολογία (00112)
04:45

Περιγραφή του τρόπου και των σημείων εφαρμογής των νημάτων PDO, με αναλυτικό σχεδιασμό στο πρόσωπο της ασθενούς.

2
Αντισηψία για νήματα (00113)
01:00

Στο βίντεο αυτό ο γιατρός παρουσιάζει τι χρησιμοποιούμε και με ποιον τρόπο κάνουμε αντισηψία, πριν την εφαρμογή των νημάτων.

3
Ετερόλογα νήματα PDO για το πρόσωπο
11:48

Τεχνικές τοποθέτησης των συγκεκριμένων νημάτων σε τρεις περιοχές του προσώπου και ταυτόχρονη επεξήγηση της λειτουργίας τους.

4
Ετερόλογα νήματα PDO για το λαιμό
02:44

Τοποθέσηση νημάτων PDO για το λαιμό, αριστερά και δεξιά των κάθετων γραμμών της περιοχής, με αποτέλεσμα την άμεση κολαγονογένεση.

5
Αποτέλεσμα νημάτων PDO (00120)
00:16

Το εμφανές και εντυπωσιακό αποτέλεσμα της θεραπείας νημάτων PDO στην ασθενή.

Θεραπεία με νήματα COG

1
Ετερόλογα νήματα COG για το πρόσωπο
21:04

Eισαγωγή νημάτων COG στο πρόσωπο, για την ανύψωση του ζυγωματικού, με τη χρήση βελόνας, χωρίς αναισθησία.

2
Ετερόλογα νήματα COG για το λαιμό
08:49

Η προσεκτική διαδικασία της εισαγωγής των ετερόλογων νημάτων COG, επιφανειακά, στην περιοχή του λαιμού.

Εγχειρίδια για την Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

1
Βιβλία Αισθητικής Ιατρικής
01:06

Tα Εγχειρίδια Αισθητικής Ιατρικής & Αναίμακτης Χειρουργικής της Aesthetic Medicine Training αποτελούν το πλούσιο γνωστικά γέννημα & δημιούργημα της πολυετούς εμπειρίας και μοναδικής εξειδίκευσης του Dr. Σωτήριου Τσιούμα. Ιδιαιτέρως καλογραμμένα, λεπτομερέστατα, εμπλουτισμένα με ουσιαστικότατες, ωστόσο δυσεύρετες, πληροφορίες, για τον εν λόγω τομέα της ιατρικής.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://books.tsioumasclinic.gr/ για να παραγγείλετε τα βιβλία

Τα βιβλία Αισθητικής Ιατρικής απευθύνονται μόνο σε Ιατρούς & Οδοντιάτρους | The Books of Aesthetic Medicine are intended exclusively for medical Doctors & Dentists

Layer 1