Διάλυση Dysport & Botox

Χαιρετισμός του ιατρού κι επίδειξη του ορθού τρόπου φωτογράφησης της ασθενούς. Παρουσίαση κι εκμάθηση της μεθόδου έγχυσης βοτουλινικής τοξίνης στο άνω τριτημόριο του προσώπου (Διάλυση Dysport), καθώς και της ανάλογης έγχυσης Botox. Επιπρόσθετα, ο ιατρός μιλά για τα βιβλία του, Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής.

Πατήστε το Curriculum, προκειμένου να δείτε όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας

Διάλυση Dysport & Botox
-00182 DYSPORT & BOTOX – Διάλυση (πρόλογος)
-00183 BOTOX – Διάλυση
-00184 DYSPORT – Διάλυση
Layer 1