Αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP

Αρχικά παρακολουθούμε έναν πρόλογο για την αυτόλογη μεσοθεραπεία και στη συνέχεια φωτογραφίζεται ο ασθενής. Σε αυτή την ενότητα βλέπουμε τη διαδικασία έγχυσης αιμοπεταλίων από το αίμα του ίδιου του ασθενή. Παρουσιάζονται τεχνικές Nappage, κατασκευή PRF Gel, όπως και η προετοιμασία του ασθενή για τη θεραπεία. Αντισηψία, όλα τα στάδια της θεραπείας από τη λήψη αίματος, τη φυγοκέντρηση κτλ., έως και την πλήρη εφαρμογή της στα στα επιθυμητά σημεία. Επιπρόσθετα, ο ιατρός μιλά για τα βιβλία του, Αισθητικής Ιατρικής και Αναίμακτης Χειρουργικής.

Πατήστε το Curriculum, προκειμένου να δείτε όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Εισαγωγή

-Χαιρετισμός του Prof. Dr Σωτήρη Τσιούμα

-Πως φωτογραφίζουμε τον ασθενή (Πρόσωπο)

Προεργασία

-00165 PRP- Αυτόλογη Μεσοθεραπεία (πρόλογος)

-00166 PRP – Λήψη αίματος από τη φλέβα

-00168 PRP – Φυγοκέντρηση

-00170 PRP – Διαχωρισμός πλάσματος

-00171 PRP – Διαχωρισμός πλάσματος για Fibrina

-00173 PRP – FIBRINA

Προετοιμασία ασθενή & εφαρμογή

-00174 PRP – Aντισηψία & Φωτογράφιση

-00175 PRP – Τεχνική

-00176 PRP – Λαιμός & Χέρια

-00177 PRF – GEL PRP

Τελικό στάδιο θεραπείας

-00179 PRP – Επίλογος (1)

-00180 PRP – Eπίλογος (2)

-00181 PRP – Επίλογος (3)

Εγχειρίδια για την Αισθητική Ιατρική & Αναίμακτη Χειρουργική

-Βιβλία Αισθητικής Ιατρικής

Layer 1