Αναίμακτη Χειρουργική (Full)

Ο όρος Αναίμακτη Χειρουργική στα βιντεομαθήματά μας αφορά ένα μεγάλο όγκο θεραπειών, με εξειδικευμένα video lessons για θεραπείες.

Παράλληλα, στα videos, παρέχονται οι μέθοδοι προετοιμασίας και πλήθος άλλων σημαντικών πληροφοριών.

Επιπλέον, παρουσιάζεται ολόκληρη η μεθοδολογία προετοιμασίας, καθώς και τα απαραίτητα αναίμακτα ιατρικά μηχανήματα, που χρησιμοποιούνται.

Πατήστε το Curriculum, προκειμένου να δείτε όλα τα μαθήματα της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας.

Εισαγωγή

Τα ιατρικά μηχανήματα της αναίμακτης χειρουργικής

Αναίμακτη χειρουργική με το PLEXR

Needle Shaping & OFF τεχνικές

 

Εισαγωγή

Αναίμακτη χειρουργική με το PLEXR

Needle Shaping & OFF τεχνικές

Layer 1